Category: Ya Khuda

Ya Khuda Part 3/3 by Qudrat ullah Shahab

Ya Khuda Part 3/3 by Qudrat ullah Shahab Produced by azhar niaz Riphah Institute of Media

Read More

Ya Khuda Part 2/3 by Qudrat ullah Shahab

Ya Khuda Part 1 by Qudrat ullah Shahab Produced by azhar niaz

Read More

Ya Khuda Part 1/3 by Qudrat ullah Shahab

Ya Khuda Part 1/3 by Qudrat ullah Shahab Voice azhar niaz Produced by azhar niaz Riphah Institute of Media

Read More